Ներքին Ծաղկավանի կիրակնօրյա դպրոցում Դասը՝ Հակոբի երազը